Stanowisko MOZ NSZZ „Solidarność’ Oświata Ziemi Tarnogórskiej w sprawie regulaminu oceniania pracy nauczyciela


Darmowe porady prawne

ZAPROSZENIE
MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej
zaprasza do korzystania
z darmowych porad prawnych, udzielanych
przez adwokata Juliana Szczepana MIRAŚ,
który pełni dyżury w siedzibie Związku przy ulicy Pokoju 14,
w każdą środę od godziny 9.00 – 15.00.

Darmowa pomoc prawna obejmuje:

  • udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego, Karty Nauczyciela
  • przygotowywanie opinii prawnych
  • analizę pod względem prawnym umów, regulaminów, statutów
  • udzielanie pomocy w przygotowywaniu pism związanych ze stosunkiem pracy

Przed przyjściem po poradę w podanym wyżej terminie zalecamy,
aby upewnić się czy adwokat będzie obecny na dyżurze,
gdyż niektóre obowiązki – np. rozprawy sądowe – mogą powodować skrócenie,
przesunięcie lub odwołanie dyżuru.

W tym celu należy skorzystać z numeru telefonu 88 33 55 770 lub skorzystać z poczty mailowej: julian.s.miras[@]gmail.com

Z darmowych porad prawnych mogą skorzystać wyłącznie
członkowie MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej
oraz ich najbliższa rodzina.

W imieniu Zarządu Związku zaprasza Przewodnicząca – Barbara Panczocha

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla naszych członków

MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej składa serdeczne gratulacje członkom naszej organizacji, odznaczonym przez Ministra Edukacji Narodowej najbardziej honorowym odznaczeniem oświatowym  –  za zasługi dla Tarnogórskiej Oświaty – Medalem Komisji Edukacji Narodowej czytaj więcej

Niezwykły Nauczycielu

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Uczniowie
Szkół i Placówek Oświatowych Ziemi Tarnogórskiej

 

Niezwykły Nauczycielu – bądź moim Przyjacielem

Jesteś  Przyjacielem , ponieważ jesteś węzłem, który łączy, lecz nie zniewala
Przyjacielem,
ponieważ jesteś podmuchem, który uspakaja, lecz nie usypia
Przyjacielem
, ponieważ jesteś bratem, który poprawia, lecz nie upokarza
Przyjacielem
, ponieważ jesteś wzrokiem, który śledzi, lecz nie osądza
Przyjacielem
, ponieważ jesteś ręką, która prowadzi, lecz nie ciągnie na siłę
Przyjacielem,
ponieważ jesteś oazą , która pokrzepia lecz nie zatrzymuje
Przyjacielem,
ponieważ jesteś sercem, które kocha, lecz nie zmusza
Przyjacielem,
ponieważ jesteś czułością, która chroni, lecz nie podporządkowuje
Przyjacielem
, ponieważ jesteś obrazem Boga – właśnie dlatego.

 Niezwykły Nauczycielu – potrzebujemy ludzi takich jak Ty

 Gdy Cię potrzebuję, zawsze znajdziesz dla mnie czas
Gdy sam nie daję sobie rady, mogę na Ciebie liczyć
Gdy brakuje mi sił, jesteś przy mnie
To jest dla Ciebie zupełnie naturalne
Nie zależy Ci na rewanżu, wynagrodzeniu lub uznaniu
To dobrze, ze istnieją ludzie tacy jak Ty.

 Niezwykły Nauczycielu  – pozdrawiam Cię

 Życzę Ci wielu wspaniałych przygód, które kończą się szczęśliwie
Poranków pełnych radosnego oczekiwania
Spokojnego snu i miłego przebudzenia
Abyś umiał mocno kochać – i mimo to trafnie oceniać.

Niezwykły Nauczycielu – dziękuję, że jesteś.

 

 Barbara Panczocha
Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność”
Oświata Ziemi Tarnogórskiej

 

Tarnowskie Góry,  14 października 2017r.

Zaproszenie

MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej zaprasza Członków Związku wraz z Rodzinami do wzięcia udziału w „Biesiadzie Andrzejkowej” w Zakopanem.

 Na „Biesiadę” zapraszamy w dniach 25 i 26 listopada 2017 r. – w programie czytaj więcej

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW i spotkania z minister Anną Zalewską Warszawa, 19-20 września 2017 r. w sprawie wzrost płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, projekt ustawy czytaj więcej

OŚWIADCZENIE Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

OŚWIADCZENIE Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania dotyczące oszczerstw ZNP

NSZZ „Solidarność” – Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania stwierdza, że rozpowszechniane przez Zarząd Główny ZNP informacje na temat zgody NSZZ „Solidarność” na likwidację uprawnień nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela są perfidnym kłamstwem. Obecny spór pomiędzy Rządem a Solidarnością dotyczy wysokości i terminu wprowadzenia podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi czytaj więcej

Informacja

Od 4 września dyżury w siedzibie Związku będą prowadzone według grafiku:

poniedziałek        900 – 1500
wtorek                1300 – 1700
środa                    900 – 1500
czwartek             1300 – 1700
piątek                  900 – 1500

Informacja

Wakacyjny dyżur w miesiącu lipcu:

wtorek oraz czwartek

w godzinach 10.00 – 14.00

 

Aktualności 25.04.2017r.

Zbliża się trudny dla nauczycieli okres związany z decyzjami kadrowymi dyrektorów szkół związanymi z ewentualną utrata pracy, ewentualnie obniżeniem wymiaru etatu albo przeniesieniem w stan nieczynny.

Nasz organizacja związkowa może się pochwalić w ostatnim czasie wygraniem kilkunastu spraw związanych z:

1. przywróceniem pracowników do pracy
2. udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia
3. uchyleniem kar porządkowych nałożonych na pracowników
4. niewypłaceniem wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe
5. przyznaniem odszkodowania za odwołanie z funkcji dyrektora szkoły w ciągu roku
Szkolnego
6. naruszeniem dóbr osobistych przez pracodawcę
7. nierównym traktowaniem w zatrudnieniu
8. dostępem do informacji publicznej

Jednak w ostatnich dniach osiągnęliśmy duży sukces dotyczący wygrania prawy przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, co od dawna bulwersowało wielu nauczycieli, którzy tego dodatku byli pozbawieni.

Zapadł prawomocny wyrok nakazujący pracodawcy jednej ze szkół tarnogórskich wypłatę dodatku motywacyjnego nauczycielowi, który – za naszym pośrednictwem – skierował sprawę do Sądu Pracy, ponieważ tego dodatku nie otrzymywał od wielu lat.

Okazało się, ze w tej szkole kilkunastu nauczycieli tego dodatku nie dostawało, natomiast kilku osobom dyrektor przyznał dodatki po około 600,00 złotych, uważając, że ma takie prawo.
W uzasadnieniu wyroku – Sąd stwierdził, że dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela i jemu z tego powodu przysługuje, natomiast jego wysokość jest uznaniowa i zależy od stopnia realizacji przez nauczyciela kryteriów określonych w regulaminie przyznawania dodatków przyjętych przez organ prowadzący, które przyznaje dyrektor szkoły.
Natomiast dodatek motywacyjny przyznawany dyrektorowi szkoły – jest przyznawany za pracę dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą, którą realizuje jako nauczyciel w wysokości takiej, jak inni nauczyciele, natomiast za pracę na stanowisku dyrektora otrzymuje dodatek funkcyjny, który nie może być „wyrównywany” dodatkiem motywacyjnym.

Barbara Pańczocha