Skład Zarządu

SKŁAD ZARZĄDU KMNSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej

Przewodnicząca: PANCZOCHA BARBARA

Sekretarz: PANCZOCHA JADWIGA

Skarbnik: POLOCZEK BERNARD


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca: CICHOŃ EWA

Członek: SZYMCZYK STANISŁAW

Członek:  WIECHOWSKA EUGENIA