Biuletyn KSOIW NSZZ „Solidarność”


Oświadczenie Sztabu Protestacyjno – Strajkowego KSOIW NSZZ „Solidarność”


Komunikat


Zaproszenie


Dość pozornego dialogu!


Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność


Komunikat specjalny.


Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


Uchwała Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


Stanowisko MOZ NSZZ „Solidarność’ Oświata Ziemi Tarnogórskiej w sprawie regulaminu oceniania pracy nauczyciela