Zaproszenie

MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej zaprasza Członków Związku wraz z Rodzinami do wzięcia udziału w „Biesiadzie Andrzejkowej” w Zakopanem.

 Na „Biesiadę” zapraszamy w dniach 25 i 26 listopada 2017 r. – w programie czytaj więcej

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW i spotkania z minister Anną Zalewską Warszawa, 19-20 września 2017 r. w sprawie wzrost płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, projekt ustawy czytaj więcej

OŚWIADCZENIE Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

OŚWIADCZENIE Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania dotyczące oszczerstw ZNP

NSZZ „Solidarność” – Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania stwierdza, że rozpowszechniane przez Zarząd Główny ZNP informacje na temat zgody NSZZ „Solidarność” na likwidację uprawnień nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela są perfidnym kłamstwem. Obecny spór pomiędzy Rządem a Solidarnością dotyczy wysokości i terminu wprowadzenia podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi czytaj więcej

Informacja

Od 4 września dyżury w siedzibie Związku będą prowadzone według grafiku:

poniedziałek        900 – 1500
wtorek                1300 – 1700
środa                    900 – 1500
czwartek             1300 – 1700
piątek                  900 – 1500

Informacja

Wakacyjny dyżur w miesiącu lipcu:

wtorek oraz czwartek

w godzinach 10.00 – 14.00

 

Aktualności 25.04.2017r.

Zbliża się trudny dla nauczycieli okres związany z decyzjami kadrowymi dyrektorów szkół związanymi z ewentualną utrata pracy, ewentualnie obniżeniem wymiaru etatu albo przeniesieniem w stan nieczynny.

Nasz organizacja związkowa może się pochwalić w ostatnim czasie wygraniem kilkunastu spraw związanych z:

1. przywróceniem pracowników do pracy
2. udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia
3. uchyleniem kar porządkowych nałożonych na pracowników
4. niewypłaceniem wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe
5. przyznaniem odszkodowania za odwołanie z funkcji dyrektora szkoły w ciągu roku
Szkolnego
6. naruszeniem dóbr osobistych przez pracodawcę
7. nierównym traktowaniem w zatrudnieniu
8. dostępem do informacji publicznej

Jednak w ostatnich dniach osiągnęliśmy duży sukces dotyczący wygrania prawy przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, co od dawna bulwersowało wielu nauczycieli, którzy tego dodatku byli pozbawieni.

Zapadł prawomocny wyrok nakazujący pracodawcy jednej ze szkół tarnogórskich wypłatę dodatku motywacyjnego nauczycielowi, który – za naszym pośrednictwem – skierował sprawę do Sądu Pracy, ponieważ tego dodatku nie otrzymywał od wielu lat.

Okazało się, ze w tej szkole kilkunastu nauczycieli tego dodatku nie dostawało, natomiast kilku osobom dyrektor przyznał dodatki po około 600,00 złotych, uważając, że ma takie prawo.
W uzasadnieniu wyroku – Sąd stwierdził, że dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela i jemu z tego powodu przysługuje, natomiast jego wysokość jest uznaniowa i zależy od stopnia realizacji przez nauczyciela kryteriów określonych w regulaminie przyznawania dodatków przyjętych przez organ prowadzący, które przyznaje dyrektor szkoły.
Natomiast dodatek motywacyjny przyznawany dyrektorowi szkoły – jest przyznawany za pracę dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą, którą realizuje jako nauczyciel w wysokości takiej, jak inni nauczyciele, natomiast za pracę na stanowisku dyrektora otrzymuje dodatek funkcyjny, który nie może być „wyrównywany” dodatkiem motywacyjnym.

Barbara Pańczocha

Aktualności 31.03.2017r.


Boże Narodzenie 2016r.

Wszystkim Członkom i sympatykom Związku, a także ich rodzinom z okazji zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia.

Dużo zdrowia, miłości oraz spełnienia wszystkich Waszych nadziei, oczekiwań i marzeń.

Barbara Panczocha
Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność”
Oświata Ziemi Tarnogórskiej

Szanowni Państwo, 

                Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Uczniowie – Szkół i Placówek Oświatowych

Ziemi Tarnogórskiej, Lublinieckiej, Koszęcińskiej, Piekarskiej, Radzionkowskiej

 

Niezwykły Nauczycielu – bądź moim Przyjacielem 

Jesteś  Przyjacielem , ponieważ jesteś węzłem, który łączy, lecz nie zniewala

Przyjacielem, ponieważ jesteś podmuchem, który uspakaja, lecz nie usypia

Przyjacielem, ponieważ jesteś bratem, który poprawia, lecz nie upokarza

Przyjacielem, ponieważ jesteś wzrokiem, który śledzi, lecz nie osądza

Przyjacielem, ponieważ jesteś ręką, która prowadzi, lecz nie ciągnie na siłę

Przyjacielem, ponieważ jesteś oazą , która pokrzepia lecz nie zatrzymuje

Przyjacielem, ponieważ jesteś sercem, które kocha, lecz nie zmusza

Przyjacielem, ponieważ jesteś czułością, która chroni, lecz nie podporządkowuje

Przyjacielem, ponieważ jesteś obrazem Boga – właśnie dlatego.

 

Niezwykły Nauczycielu – potrzebujemy ludzi takich jak Ty 

Gdy Cię potrzebuję, zawsze znajdziesz dla mnie czas

Gdy sam nie daję sobie rady, mogę na Ciebie liczyć

Gdy brakuje mi sił, jesteś przy mnie

To jest dla Ciebie zupełnie naturalne

Nie zależy Ci na rewanżu, wynagrodzeniu lub uznaniu

To dobrze, ze istnieją ludzie tacy jak Ty.

 

Niezwykły Nauczycielu  – pozdrawiam Cię 

Życzę Ci wielu wspaniałych przygód, które kończą się szczęśliwie

Poranków pełnych radosnego oczekiwania

Spokojnego snu i miłego przebudzenia

Abyś umiał mocno kochać – i mimo to trafnie oceniać.

 

Niezwykły Nauczycielu – dziękuję, że jesteś. 

 

Barbara Panczocha

Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata

Ziemi Tarnogórskiej

 

Tarnowskie Góry,  14 października 2016r.

Zaproszenie

MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi tarnogórskiej zaprasza Członków Związku wraz z Rodzinami do wzięcia udziału w „Biesiadzie Andrzejkowej” w Ustroniu.

Na „Biesiadę” zapraszamy w dniach 26 i 27 listopada 2016 r.  w programie:

W dniu 26 listopada 2016 r.

- wyjazd z Tarnowskich Gór o godz. 800 – parking przy siedzibie ul. Pokoju 14

- przyjazd do Ustronia i zakwaterowanie w pensjonacie GLOBUS

- obiad

- wycieczka na Czantorię

- w godzinach wieczornych biesiadowanie przy udziale kapeli góralskiej oraz niezastąpionego

  Pana Andrzeja – od godziny 1900

- w Domu Wczasowym jest basen, z którego można również skorzystać

W dniu 27 listopada 2016 r.

- śniadanie

- czas wolny

- obiad

- powrót do Tarnowskich Gór

Koszt imprezy pokrywa MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej.

Uczestnicy imprezy pokrywają koszty dojazdu w wysokości 50,00 złotych od osoby.

W przypadku wolnych miejsc – mogą w imprezie uczestniczyć osoby niezrzeszone, które są zobowiązane pokryć w całości koszt uczestnictwa w wysokości 190,00 złotych od osoby.

Zapisy: telefonicznie lub osobiście w siedzibie Związku ul. Pokoju 14, do dnia 18 listopada 2016 r.

 

Telefon: 32/ 768-20-75

 

Serdecznie zapraszamy !

                                                                                                          Za Zarząd:

                                                                                                  Barbara Panczocha