Komunikat


Zaproszenie


Dość pozornego dialogu!


Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność


Komunikat specjalny.


Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


Uchwała Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


Stanowisko MOZ NSZZ „Solidarność’ Oświata Ziemi Tarnogórskiej w sprawie regulaminu oceniania pracy nauczyciela


Darmowe porady prawne

ZAPROSZENIE
MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej
zaprasza do korzystania
z darmowych porad prawnych, udzielanych
przez adwokata Juliana Szczepana MIRAŚ,
który pełni dyżury w siedzibie Związku przy ulicy Pokoju 14,
w każdą środę od godziny 9.00 – 15.00.

Darmowa pomoc prawna obejmuje:

  • udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego, Karty Nauczyciela
  • przygotowywanie opinii prawnych
  • analizę pod względem prawnym umów, regulaminów, statutów
  • udzielanie pomocy w przygotowywaniu pism związanych ze stosunkiem pracy

Przed przyjściem po poradę w podanym wyżej terminie zalecamy,
aby upewnić się czy adwokat będzie obecny na dyżurze,
gdyż niektóre obowiązki – np. rozprawy sądowe – mogą powodować skrócenie,
przesunięcie lub odwołanie dyżuru.

W tym celu należy skorzystać z numeru telefonu 88 33 55 770 lub skorzystać z poczty mailowej: julian.s.miras[@]gmail.com

Z darmowych porad prawnych mogą skorzystać wyłącznie
członkowie MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej
oraz ich najbliższa rodzina.

W imieniu Zarządu Związku zaprasza Przewodnicząca – Barbara Panczocha

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla naszych członków

MOZ NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej składa serdeczne gratulacje członkom naszej organizacji, odznaczonym przez Ministra Edukacji Narodowej najbardziej honorowym odznaczeniem oświatowym  -  za zasługi dla Tarnogórskiej Oświaty – Medalem Komisji Edukacji Narodowej czytaj więcej